Przewodnicząca:

Lukrecja Szafrańska – kl.8

 

Z-ca przewodniczącej:

Maksymilian Łukaszyk – kl.7

 

Skarbnik:

Aleksandra Marcińska – kl.6

 

Poczet sztandarowy:

Maria Ewertowska – kl.6

Michał Grybowicz – kl.6

Zofia Klimecka – kl.6

 

Członkowie:

Hanna Sierzchuła – kl.6

Jakub Stachowiak – kl.6

Lena Nowicka – kl.6