Rada Rodziców

p. Krzysztof Citar – przewodniczący
p. Kamila Grabowska – z-ca
p. Małgorzata Łukaszyk – sekretarz
p. Iwona Mikołajczak – skarbnik